Český rybářský svaz
Místní organizace Hradec Králové

Podmínky pro výdej povolenek

Pozor změna úředních hodin v lednu a únoru 2019.

od 8hod. do 12hod. a 14hod. do 16hod.

 Podmínky pro výdej povolenky:

  • splněné pracovní a členské povinnosti
  • odevzdaný přehled o úlovcích: do 15.1 včetně
  • platný rybářský lístek
  • mládež 16-18 let stejné povinnosti jako dospělý člen
  • dětem do 15 let zajišťuje v prvních dvou letech členství povolenku k lovu ryb vedoucí rybářského kroužku při DDM, který navštěvují, povinnost navštěvovat rybářský kroužek dva roky schválil VMO.

 

Prodej povolenek na rok 2019 v kanceláři MO ČRS Hradec Králové.

Termíny výdeje povolenek:

 Prosinec 2018: 4.6.11.13.27. od 15hod. do 17hod.  

 

Leden2019: 2.3.7.8.9.10.14.15.  od 8hod. do 12hod. a od 14hod. do 16hod.

po 15.1.2019 jen úterý a čtvrtek od 8hod. do 12hod. a od 14hod. do 16hod.

 

Únor 2019: úterý a čtvrtek od 8hod. do 12hod. a od 14hod. do 16hod.

 

Od března 2019: jen v úřední dny úterý a čtvrtek od 15hod. do 17hod.

 

Od 01.07. do 30.11. úřední hodiny jen ve čtvrtek od 15hod. do 17hod.

Výdej krátkodobých hostovacích povolenek v úředních hodinách nebo na adrese Kovová 1121, Hradec Králové, 500 03.

 

Platby v roce 2019: 

Členská známka dospělí: 500Kč, mládež: 200Kč, děti: 100Kč,  a musí být uhrazena do konce dubna.

Brigády: 1hod./80Kč    10 x 80 = 800Kč.

Odevzdání ÚZ.MP. po 15.01.: manipulační poplatek 100Kč.

Odevzdání CS.MP. po 15.01.: manipulační poplatek 200Kč. 

Za vydání zničené členské legitimace: manipulační poplatek 100Kč.

Za pozdní zakoupení členské známky zápisné 400Kč.

Pracovní povinnost při finančním plnění se musí uhradit do konce měsíce dubna, za nedodržení se účtuje 90Kč – 1hod.