Český rybářský svaz
Místní organizace Hradec Králové

Podmínky pro výdej povolenek

 Podmínky pro výdej povolenky:

  • splněné pracovní a členské povinnosti
  • odevzdaný přehled o úlovcích: do 15.1 včetně
  • platný rybářský lístek
  • mládež 16-18 let stejné povinnosti jako dospělý člen
  • dětem do 15 let zajišťuje v prvních dvou letech členství povolenku k lovu ryb vedoucí rybářského kroužku při DDM, který navštěvují, povinnost navštěvovat rybářský kroužek dva roky schválil VMO.

 

Prodej povolenek na rok 2018 v kanceláři MO ČRS Hradec Králové.

Termíny výdeje povolenek:

 

Prosinec 2017: 5.7.12.14.28. od 15hod. do 17hod.  

 

Leden2018: 2.3.4.8.9.10.11.15.  od 8hod. do 12hod. a od 15hod. do 17hod.

po 15.1.2017 jen úterý a čtvrtek od 8hod. do 12hod. a od 15hod. do 17hod.

 

Únor 2018: úterý a čtvrtek od 8hod. do 12hod. a od 15hod. do 17hod.

 

Od března 2018: jen v úřední dny úterý a čtvrtek od 15hod. do 17hod.

Výdej povolenky mimo úřední hodiny se účtuje manipulační poplatek 50Kč za povolenku.

 

Od 01.07. do 30.11. úřední hodiny jen ve čtvrtek od 15hod. do 17hod.

Výdej krátkodobých hostovacích povolenek mimo úřední hodiny po telefonické domluvě (736 480 373).

 

 

Platby v roce 2018: 

Členská známka dospělí: 500Kč, mládež: 200Kč, děti: 100Kč,  a musí být uhrazena do konce dubna.

Brigády: 1hod./80Kč    10 x 80 = 800Kč.

Odevzdání ÚZ.MP. po 15.01.: manipulační poplatek 100Kč.

Odevzdání CS.MP. po 15.01.: manipulační poplatek 200Kč. 

Za vydání zničené členské legitimace: manipulační poplatek 100Kč.

Za pozdní zakoupení členské známky zápisné 400Kč.

Pracovní povinnost při finančním plnění se musí uhradit do konce měsíce dubna, za nedodržení se účtuje 90Kč – 1hod.