Český rybářský svaz
Místní organizace Hradec Králové

Naše revíry

 

451 034 Labe 31 , 451 058 Orlice 1, 453 090 Stříbrný potok

Na těchto revírech platí územní, celosvazové a celorepublikové povolenky. Na dvou revírech platí povolenky vydané MO ČRS Hradec Králové (viz. rybníky: Kozinec) 

 

451 034 Labe 31

Organizace: MO Hradec Králové
Typ: mimopstruhový
Rozloha: 15,1 km 320 ha

Od jezu v Opatovicích nad Labem v ř. km 152,6 až k hranici katastru obcí Lochenice a Smiřice v místě zvaném Pod Skálou v ř. km 167,7 včetně části Opatovického kanálu od výtoku z Labe až k mostu silnice Hradec Králové - Opatovice nad Labem. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Orlicí je lov ryb povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost.

K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny po těžbě zemin v katastrech obcí: Plotiště nad Labem, Březhrad, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Plácky, Předměřice nad Labem,
Lochenice, Třebeš, Věkoše, Správčice, Rusek, Pouchov v k. ú. Hradec Králové a Svobodné Dvory, Opatovice - severně od Opatovického kanálu (Haldy).

Význačné části revíru

písníky
Správčický v k. ú. Předměřice nad Labem 110,0 ha
Rusecký Rusek 16,0 ha
Plačický Plačice 20,0 ha
Opatovický Opatovice nad Labem 60,0 ha

ramena a nádrže na levém břehu pod jezem Hučák
Třebeš, Jesípek, Petrofova jezera

ramena a nádrže na pravém břehu pod jezem Hučák
Farské, Machkova, Borovina, Panelárna, Dubina - zákaz lovu ryb (těžba písku), Pod nábytkem

ramena a nádrže nad jezem Hučák
Lochenice, Pod Radary - (malá voda), Ornstova jezera, Keprtův, Svobodné Dvory, Labský náhon, písník pod Ornstovými jezery.

nádrže
požární nádrž (Rozběřice). Na nádrži Závlaha v k. ú. Světí je vyhlášená chráněná rybí oblast.

Pravidla a omezení

Na písníku Správčický je dle rozhodnutí MZe ČR č. j. 33032/02/08-16230 vyhlášená chráněná rybí
oblast na severní části písníku směrem od Lochenic, od přečerpávací stanice směrem na Háječek Stračinky na západním břehu a dále od přečerpávací stanice, až po konec betonového zvukolamu letiště po východním břehu - vyznačeno tabulemi.

Chráněná rybí oblast je vyhlášená na celé části vodní plochy vymezené spojnicí mezi koncem zvukolamu letiště, až k Háječku Stračinky. Lov ryb udicí a dalšími metodami je po celé chráněné rybí oblasti celoročně zakázán a to včetně lovu ryb z plavidel a dalších plovoucích zařízení. Termín provozování vodních skútrů a motorových
člunů s vlečením lyžaře je každoročně na písníku Správčický od 15. 4. do 30. 9. od 8.00 hodin do 19.00 hodin. Ve vyznačeném prostoru je zakázáno vytváření plavebních překážek stání plavidel, umisťování bójí, rybářských návnad a vlasců, které by mohly ohrozit bezpečnost plavebního provozu. Piletický potok od vtoku do Labe po odběrní objekt u dopravního podniku je chráněnou rybí oblastí - lov ryb zakázán.

Na vtoku Piletického potoka do Labe je 15 m od pravého i levého břehu Piletického potoka lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi. Z ostrůvků je lov ryb zakázán. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa.

Na písnících Plačický, Rusek, Smotlachův, Pod Radary, Správčice, Opatovice, Pod Nábytkem, Borovina a na písníku Pod Ornstovými rameny je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být vrácen co nejšetrněji zpět do vody v místě ulovení.

 

451 058 Orlice 1

Organizace: MO Hradec Králové
Typ: mimopsrtuhový
Rozloha: 6,9 km 50 ha

Hlavní tok řeky Orlice od vtoku do Labe v Hradci Králové až k jezu bývalého mlýna Podhůrky ve Svinárkách v ř. km 6,9. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Labem je lov ryb povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost. Chráněná rybí oblast v úseku od Moravského mostu po konec nábřežní zdi na obou březích. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku.

K revíru patří ramena a propadliny po těžbě zemin po obou stranách Orlice od jejího vtoku. K revíru patří odstavená ramena, tůně, propadliny vzniklé těžbou a jezera v k. ú. Hradec Králové.

na levém břehu
Bejkovna, Jezuitská jezera, Sýkorky, Stará Orlice, Lhotecké jezero, písník pod Stříbrným rybníkem

na pravém břehu
Pekelská jezera, Kašparovo jezero, Hluboké jezero, Černé jezero, Bínarovo jezero, Pod Auty, V Lukách, Holštejn.

Pravidla a omezení

Na odstaveném ramenu Holštejn je od napouštěcího zařízení po konec oplocení zřízena chráněná rybí oblast - lov ryb zakázán.

Lhotecké jezero je chráněnou rybí oblastí, lov ryb zakázán rozhodnutím referátu životního prostředí OkÚ Hradec Králové. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa.

Vstup do rekreačního a sportovního centra "Slezská plovárna" je povolen pouze po dohodě - mobil 736 478 373 - p. Mikeš Václav - hospodář MO ČRS Hradec Králové. 

 

453 090 Stříbrný potok 1 

Organizace: MO Hradec Králové
Typ: pstruhový
Rozloha: 8 km 3 ha

Od mostu u koupaliště Stříbrný rybník až k hrázi rybníka Výskyt a Bělečský potok od ústí do Stříbrného potoka až k mostu silnice Bělečko - Krňovice.

Pramenná část a ostatní přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Na rybníku Běleč je lov ryb povolen jen na umělé nástrahy (muška, třpytka).