Jak se stát rybářem


Jak se stát rybářem?

Na tuto otázku vám můžeme dát snadnou odpověď. Záleží na tom, kolik je vám let. V Českém rybářském svazu se mohou sdružovat děti, mládež a dospělí.

Dítě do 15 let věku najde příležitost pro to stát se naším členem v Domě dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241 (dříve Kozinova 9), 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 511 208 a na pobočce DDM v Severní ulici č. 843, tel.: 495 406 186 , E-mail: info@barak.cz, www.barak.cz.

Rybářské kroužky pro děti do 15 let zahajují svou činnost vždy počátkem října a přihlášky jsou k dispozici na obou pobočkách DDM a www stránkách MO ČRS i DDM. Vyplněné přihlášky odevzdávejte na vrátnici DDM. Pestrou zájmovou činnost v kroužcích a další podrobné informace si můžete také prohlédnout na www.rybarskekrouzky.wz.cz.

Těm z vás, kteří chcete začít rybařit a je vám více než 15 let, ale ještě jste nedosáhli 18 let věku, nezbývá než absolvovat dvoudenní školení nových členů (pátek odpoledne a celá sobota), kde splníte základní požadavky zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky a složíte zkoušky (test a poznávání ryb). Mládež do 18 let má možnost využít zajímavých programů v rybářském klubu při DDM a vztahují se na ně stejné povinnosti jako na dospělé členy MO ČRS.

No a vám, kteří jste již překročili věk 18 let a k rybařině přicházíte úplně bez zkušeností nebo se k nám opět vracíte po letech odloučení od rybářského sportu, je rovněž určeno školení pro nové členy. Přihlášku vyplníte v den školení v sídle naší místní organizace Českého rybářského svazu (stručně nazývaného Rybárna), Přímská 364, 500 09 Hradec Králové - Malšovice, e-mail: crs.hk@volny.cz, www.rybarihk.cz.

Obsahem školení je biologie a systematika našich ryb, základní poznatky z rybářského práva, z hospodaření na tekoucích vodách i v rybnících a také ze sportovního lovu ryb včetně ukázek nářadí, nástrah a návnad včetně praktického nácviku a rad pro nakoupení základního vybavení. Přece vás nevypustíme k vodě bez základní teoretické výzbroje! Po úspěšném testu a poznávačce našich ryb budete přijati za členy naší místní organizace ČRS, obdržíte členský průkaz, zaplatíte svou první členskou známku a předáme vám osvědčení nutné pro první vydání rybářského lístku. Ten vydávají pověřené obce (pokud jste občanem Hradce Králové - tak je to magistrát města). Předložení rybářského lístku je podmínkou vydání povolenky k rybolovu. Tu si můžete vybrat pstruhovou nebo mimopstruhovou a na revíry celého Východočeského územního svazu ČRS, nebo celého Českého rybářského svazu, nebo i celé republiky (t.j. včetně revírů Moravského rybářského svazu).

Nejprve ale musíte splnit jednu ze základních členských povinností v ČRS - odpracovat v každém kalendářním roce nejméně 10 brigádnických hodin v naší místní organizaci (na Rybárně v Malšovicích od března do listopadu), nebo tyto hodiny nahradit finančním plněním (80 Kč za 1 hodinu).

A po tom všem již nezbývá než vám popřát, ať se vám u nás líbí a strávíte krásné chvíle se skvělými úlovky v našich bohatě zarybněných revírech.

Zápisné na rok 1999 až do odvolání je 1 100Kč.