Mobil na udici I 2012

 

MO ČRS Hradec Králové
Dům dětí a mládeže Hradec Králové
s podporou města Hradec Králové
pořádají
VELKÉ DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MOBIL NA UDICI
2012
sobota 12.května 2012

AREÁL MO ČRS
HRADEC KRÁLOVÉ
PŘÍMSKÁ 364 - MALŠOVICE

mobil_na_udici_1

Časový rozvrh závodu:

Prezentace: 7:00 hod. - 8:30 hod.
I. poločas: 9:00 hod. - 11:00 hod.
Přestávka: 11:00 hod. - 12:00 hod.
II. poločas: 12:00 - 14:00 hod.
Vyhodnocení: 15:00 hod.

HLAVNÍ CENA MOBILNÍ TELEFON

Organizační pokyny:

Soutěží se ve třech kategoriích:
I. kategorie
- rok narození 2001 mladší
II.kategorie - nar. 2000, 1999, 1998, 1997
III.kategorie - nar. 1996, 1995, 1994

Soutěžní propozice:
>> Startovné 50 Kč << 

Počet míst 100

Závodí se na rybníku "Velký" dle platného rybářského řádu na 1 prut s 1 jednoháčkem. Zahájení krmení povoleno 5 minut před začátkem závodu. Ulovenou rybu zdolá každý závodník sám bez cizí pomoci. Ryba ulovená s cizí pomocí se nepočítá! Všechny ulovené ryby se po změření vrací zpět do vody.

Losování:
Losování bude probíhat při uhrazení startovného v sobotu 12. 5. 2012 v místě konání od 7:00 do 8:30 hod.

Přihlášky a informace + rezervace míst:
Oldřich Škranc na emailu olda.skranc@tiscali.cz nebo na telefonu +420 605 217 435.

Hodnocení:
Hodnotí se každá ulovená ryba: 1 cm = 1 bod
Kapr, jeseter: 1 cm = 2 body

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- celkový počet ulovených ryb
- počet ulovených kaprů a jeseterů

Vyhodnocení:
- dle kategorií
-celkový vítěz bez ohledu na kategorie

Pro všechny účastníky jsou připraveny hodnotné ceny,
celkový vítěz vyhrává mobilní telefon

Pro závodníky je zdarma připraveno občerstvení.

Diskvalifikace:
Při lovu zakázaným způsobem a jiném závažném porušení závodního řádu nebo zásad sportovního chování může být závodník diskvalifikován.

Protesty:
Protesty je možno podat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději 30 minut po ukončení závodu. Za protest se vybírá vklad 100,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.