Mobil na udici II 2013

 

MO ČRS Hradec Králové
Dům dětí a mládeže Hradec Králové
s podporou města Hradec Králové
pořádají
VELKÉ DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MOBIL NA UDICI
2013
sobota 4. května 2013
AREÁL MO ČRS
HRADEC KRÁLOVÉ
PŘÍMSKÁ 364 - MALŠOVICE

Časový rozvrh závodu:

Prezence: 7:00 hod. - 8:30 hod.
I. poločas: 9:00 hod. - 11:00 hod.
Přestávka: 11:00 hod. - 12:00 hod.
II. poločas: 12:00 hod. - 14:00 hod.
Vyhodnocení: 15:00 hod.

hlavní cena – mobilní telefon

Organizační pokyny:

Soutěží se ve třech kategoriích:
I. kategorie - rok narození 2002 a mladší
II. kategorie - nar. 2001, 2000, 1999, 1998
III. kategorie - nar. 1997, 1996, 1995

Soutěžní propozice:
>>STARTOVNÉ 50 Kč<<
POČET MÍST 80

Závodí se na rybníku „Velký“ dle platného rybářského řádu na 1 prut s 1 jednoháčkem. Zahájení krmení povoleno 5 minut před začátkem závodu.
Ulovenou rybu zdolá každý závodník sám bez cizí pomoci.
Ryba ulovená s cizí pomocí se nepočítá!
Všechny ulovené ryby se po změření vrací zpět do vody.

Losování:
Losování bude probíhat při uhrazení startovného v sobotu 4. 5. 2012 v místě konání od 7:00 hod. do 8:30 hod.

Přihlášky a informace + rezervace míst:
Oldřich Škranc
Mob.: +420 605 217 435
e-mail: olda.skranc@tiscali.cz

Hodnocení:
Hodnotí se každá ulovená ryba: 1 cm = 1 bod
Kapr, jeseter: 1 cm = 2 body

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
-celkový počet ulovených ryb
-počet ulovených kaprů a jeseterů

Vyhodnocení:
- dle kategorií
- celkový vítěz bez ohledu na kategorie

Pro všechny účastníky jsou připraveny hodnotné ceny,
celkový vítěz vyhrává mobilní telefon.

Pro závodníky bude připraveno zdarma občerstvení.

Diskvalifikace:
Při lovu zakázaným způsobem a jiném závažném porušení závodního řádu nebo zásad sportovního chování může být závodník diskvalifikován.

Protesty:
Protesty je možno podat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději 30 minut po ukončení závodu. Za protest se vybírá vklad 100,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.