Tablet na udici 2015

MO ČRS Hradec Králové
Dům dětí a mládeže Hradec Králové
s podporou města Hradec Králové
pořádají

VELKÉ DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
TABLET NA UDICI 2016
sobota 25. dubna 2016

AREÁL MO ČRS
HRADEC KRÁLOVÉ
PŘÍMSKÁ 364 - MALŠOVICE

Časový rozvrh závodu

Prezence: 7 00 - 8 30 hod
I. poločas: 9 00 - 11 00 hod
Přestávka: 11 00 - 12 30 hod
II. poločas: 12 30 - 14 30 hod
Vyhodnocení: 15 15 hod

Organizační pokyny

Soutěží se ve třech kategoriích:
I. kategorie - rok narození 2004 a mladší
II. kategorie - nar. 2003, 2002, 2001, 2000
III. kategorie - nar. 1999, 1998, 1997

Soutěžní propozice

  • STARTOVNÉ 50 Kč
  • POČET MÍST 80


Pro závodníky bude připraveno zdarma
občerstvení. Závodí se na rybníku „Velký“ dle platného rybářského řádu na
1 prut s 1 jednoháčkem. Zahájení krmení povoleno 5 minut
před začátkem závodu. Vzhledem k tomu, že v obsádce jsou i
kapři 6 – 11 kg, minimální průměr vlasce je 0,20 mm, háček je
bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Při zdolávání
velké ryby nezbytně nutná pomoc povolena, jiná pomoc je
zakázána. Všechny ulovené ryby se po změření vrací zpět do vody.

Losování

Losování bude probíhat při uhrazení startovného v sobotu
25. 4. 2015 místě konání od 700 do 830 hodin.
Přihlášky a informace + rezervace míst:
Oldřich Škranc tel. 605 217 435
olda.skranc@tiscali.cz

Hodnocení

Hodnotí se každá ulovená ryba: 1 cm = 1 bod
Kapr, jeseter: 1 cm = 2 body
Pořadí v jednotlivých kategoriích se stanoví součtem pořadí
závodníka z obou poločasů. Závodník bez úlovku dostane
pořadí rovnající se počtu závodníků v dané kategorii. Nejlepší
umístění má závodník s nejnižším součtem pořadí.
Celkové pořadí se stanoví součtem pořadí závodníka z obou
poločasů bez rozlišení kategorií. Závodník bez úlovku dostane
pořadí rovnající se počtu závodníků.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- celkový počet bodů
- počet ulovených kaprů a jeseterů

Vyhodnocení
- dle kategorií
- celkový vítěz bez ohledu na kategorie

Pro všechny účastníky jsou připraveny hodnotné ceny,
celkový vítěz vyhrává tablet.

Diskvalifikace

Při lovu zakázaným způsobem a jiném závažném porušení
závodního řádu nebo zásad sportovního chování bude
závodník po prvním napomenutí diskvalifikován (např.
napichování nástrahy, krmení, nahazovaní a jiná pomoc
jakékoliv osoby).

Protesty

Protesty je možno podat písemně hlavnímu rozhodčímu
nejpozději 30 minut po ukončení závodu. Za protest se vybírá
vklad 100,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch
pořadatele.