Podmínky pro výdej povolenek

Výdej povolenek každý týden v úterý a čtvrtek od 15 do 17hod.

Od 01.07.2020 do 30.11.2020 jen ve čtvrtek od 15 do 17hod.

Při výdeji prosíme členy o dodržování všech nařízení stanovených Vládou ČR.

Prodej povolenek na písník Oplatil zahájen.

Odložení povinnosti úhrady členského příspěvku
Vážení rybáři, v souvislosti se současnou situací v ČR oznamujeme, že termín pro splnění členských povinností (úhrady členské známky) je odložen, a to nejméně do ukončení platnosti mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru. Rybáři se tak nemusí obávat, že pokud neuhradí členský příspěvek ve stanoveném termínu, bude jim členství ukončeno.

Na návrh předsedy ČRS dr. Macha přijala Republiková rada mimořádné opatření, odkládající povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS) do konce dubna; toto opatření je platné na dobu neurčitou, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření.

Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu.

Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.

Skončila vám platnost rybářského lístku po 1. březnu?
Lovit ryby můžete, přestože máte od 1. března neplatný rybářský lístek
24.3.2020

Tisková zpráva – Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Ministerstvo zemědělství (MZe) několik takových případů řešilo s rybářskými organizacemi. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra (MV), vydalo stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu.

Podle tohoto stanoviska mohou osoby, kterým po 1. březnu skončila platnost rybářského lístku během nouzového stavu prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem. Příslušné správní orgány, a to včetně rybářské stráže, by neměly přestupky týkající se neplatného rybářského lístku řešit. Týká se to případů, k nimž došlo po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.

Podmínky pro výdej povolenky:

  • splněné pracovní a členské povinnosti
  • odevzdaný přehled o úlovcích: do 15.1 včetně
  • platný rybářský lístek
  • mládež 16-18 let stejné povinnosti jako dospělý člen
  • dětem do 15 let zajišťuje v prvních dvou letech členství povolenku k lovu ryb vedoucí rybářského kroužku při DDM, který navštěvují, povinnost navštěvovat rybářský kroužek dva roky schválil VMO.

Prodej povolenek na rok 2020 v kanceláři MO ČRS Hradec Králové.

Termíny výdeje povolenek:

Od března 2020: jen v úřední dny úterý a čtvrtek od 15hod. do 17hod.

Od 01.07. do 30.11. úřední hodiny jen ve čtvrtek od 15hod. do 17hod.

Výdej krátkodobých hostovacích povolenek v úředních hodinách nebo na adrese Kovová 1121, Hradec Králové, 500 03.

Platby v roce 2020:

Členská známka dospělí: 500Kč, mládež: 200Kč, děti: 100Kč, a musí být uhrazena do konce dubna (se ruší do odvolání).

Brigády: 1hod./80Kč 10 x 80 = 800Kč.

Odevzdání ÚZ.MP. po 15.01.: manipulační poplatek 100Kč.

Odevzdání CS.MP. po 15.01.: manipulační poplatek 200Kč.

Za vydání zničené členské legitimace: manipulační poplatek 100Kč.

Za pozdní zakoupení členské známky zápisné 400Kč.

Pracovní povinnost při finančním plnění se musí uhradit do konce měsíce dubna, za nedodržení se účtuje 90Kč – 1hod (se ruší do odvolání).