Prodej povolenek na rok 2024 v kanceláři
MO ČRS Hradec Králové

Úřední hodiny uvedeny v kontaktech.

Platba v hotovosti.

Od 12.12.2023 začne oficiální prodej povolenek na rok 2024 dle úředních hodin.

Vzhledem k tomu že budeme vydávat povolenky k lovu ryb poprvé v systému RIS

( rybářský informační systém), aby tento informační systém fungoval tak jak je v plánu musíme řádně zkontrolovat a doplnit všechny potřebné informace hlavně v kartě člena.

Jako člen ČRS se budete moci taky přihlásit do systému a k tomu musí být vše řádně vyplněné. Proto výdej povolenek bude v letošním roce o něco delší. Před výdejem si připravte členskou legitimaci a státní rybářský lístek, dále musí souhlasit adresa trvalého pobytu. Spousta členů při změně bydliště zapomene při výdeji uvést novou adresu. Bude vám také vydán nový formulář Evidence docházky a úlovků, kde se nachází sedm stran a 98 řádků.  

Člen již nebude vyplňovat sumář úlovků, ale bude poctivě a čitelně vyplňovat jen evidenci docházky a úlovků.  Součástí již zmíněné evidence je povolenka k lovu, kterou dobře všichni znáte. Na závěr vás chci požádat o dodržování diskrétní zóny u výdejního okénka.  

   

Podmínky pro výdej povolenky.

  • splněné pracovní a členské povinnosti
  • odevzdaný přehled o úlovcích: do 15.1 včetně
  • členskou legitimaci s přiděleným kodem
  • platný rybářský lístek
  • mládež 16-18 let stejné povinnosti jako dospělý člen
  • dětem do 15 let zajišťuje v prvních dvou letech členství povolenku k lovu ryb vedoucí rybářského kroužku při DDM, který navštěvují, povinnost navštěvovat rybářský kroužek dva roky schválil VMO

 

Platby v roce :2024

Členská známka se nebude  již vylepovat do členské legitimace , bude vedena pouze v informačním rybářském systému.

Členská známka dospělí: 700Kč, 

mládež 16- 18let: 300Kč, 

děti do 15let:150Kč, a musí být uhrazena do konce dubna.

 

Brigády: 1hod./80Kč 10 x 80 = 800Kč.

Odevzdání ÚZ.povolenky po 15.01.: manipulační poplatek 200Kč.

Odevzdání CS.povolenky po 15.01.: manipulační poplatek 400Kč.

Za vydání zničené členské legitimace: manipulační poplatek 200Kč.

Za pozdní zakoupení členské známky: manipulační poplatek 600Kč do 30.06. Od 01.07. 1 100Kč.