Podmínky pro výdej povolenek

Prodej povolenek na rok 2020 v kanceláři MO ČRS Hradec Králové.

Výdej povolenek každý týden v úterý a čtvrtek od 15 do 17hod.

Od 01.07.2020 do 30.11.2020 jen ve čtvrtek od 15 do 17hod.

Při výdeji prosíme členy o dodržování všech nařízení stanovených Vládou ČR.

Prodej povolenek na písník Oplatil zahájen.

 

  • splněné pracovní a členské povinnosti
  • odevzdaný přehled o úlovcích: do 15.1 včetně
  • platný rybářský lístek
  • mládež 16-18 let stejné povinnosti jako dospělý člen
  • dětem do 15 let zajišťuje v prvních dvou letech členství povolenku k lovu ryb vedoucí rybářského kroužku při DDM, který navštěvují, povinnost navštěvovat rybářský kroužek dva roky schválil VMO.

Výdej krátkodobých hostovacích povolenek v úředních hodinách nebo na adrese Kovová 1121, Hradec Králové, 500 03.

Platby v roce 2020:

Členská známka dospělí: 500Kč, mládež: 200Kč, děti: 100Kč, a musí být uhrazena do konce dubna.

Brigády: 1hod./80Kč 10 x 80 = 800Kč.

Odevzdání ÚZ.MP. po 15.01.: manipulační poplatek 100Kč.

Odevzdání CS.MP. po 15.01.: manipulační poplatek 200Kč.

Za vydání zničené členské legitimace: manipulační poplatek 100Kč.

Za pozdní zakoupení členské známky zápisné 400Kč.

Pracovní povinnost při finančním plnění se musí uhradit do konce měsíce dubna, za nedodržení se účtuje 90Kč – 1hod.