Prodej povolenek na rok 2022 v kanceláři
MO ČRS Hradec Králové


Při prodeji povolenek vstup do prostorů rybárny jen jeden člen.

Ostatní čekají v rozestupech venku než bude člen ve vnitřních prostorech

obsloužen a opustí prostory rybárny.

Děkujeme.

  

od 01.03. do 01.07.  úterý a čtvrtek od 15 do 17hod.    


od 01.07. do 30.11. jen ve čtvrtek od 15 do 17hod.


 
Při výdeji prosíme členy o dodržování všech nařízení stanovených Vládou ČR.
 

 

  • splněné pracovní a členské povinnosti
  • odevzdaný přehled o úlovcích: do 15.1 včetně
  • platný rybářský lístek
  • mládež 16-18 let stejné povinnosti jako dospělý člen
  • dětem do 15 let zajišťuje v prvních dvou letech členství povolenku k lovu ryb vedoucí rybářského kroužku při DDM, který navštěvují, povinnost navštěvovat rybářský kroužek dva roky schválil VMO.

Výdej krátkodobých hostovacích povolenek v úředních hodinách nebo na adrese Kovová 1121, Hradec Králové, 500 03.

Platby v roce :2022

Členská známka dospělí: 500Kč, mládež: 200Kč, děti: 100Kč, a musí být uhrazena do konce dubna.

Za pozdní zakoupení členské známky: manipulační poplatek 400Kč.

Brigády: 1hod./80Kč 10 x 80 = 800Kč.

Odevzdání ÚZ.povolenky po 15.01.: manipulační poplatek 100Kč.

Odevzdání CS.povolenky po 15.01.: manipulační poplatek 200Kč.

Za vydání zničené členské legitimace: manipulační poplatek 100Kč.

Za pozdní zakoupení členské známky: manipulační poplatek 400Kč.

Pracovní povinnost při finančním plnění se musí uhradit do konce měsíce dubna, za nedodržení se účtuje 90Kč – 1hod.