Prut na udici 2024

Propozice

propozice

základní informace


ČRS, z.s. místní organizace Hradec Králové,
Dům dětí a mládeže Hradec Králové
s podporou města Hradec Králové a
firmy RAALTRANS a.s. a MITRANS CZ, s.r.o.

pořádají

VELKÉ DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
PRUT NA UDICI 2024

sobota 25. května 2024

AREÁL MO ČRS
HRADEC KRÁLOVÉ
PŘÍMSKÁ 364 - MALŠOVICE

HLAVNÍ CENA – PRUT + RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ

Časový rozvrh závodu

 • Prezence přihlášených: 7 00 - 8 00 hod
 • Prezence nepřihlášených: 8 00 - 8 45 hod
 • I. poločas: 9 00 - 11 00 hod
 • Přestávka: 11 00 - 12 30 hod
 • II. poločas: 12 30 - 14 30 hod
 • Vyhodnocení: 15 15 hod

Organizační pokyny

Soutěží se ve třech kategoriích:

 • I. kategorie - rok narození 2013 a mladší
 • II. kategorie - nar. 2012, 20011, 2010, 2009
 • III. kategorie - nar. 2008, 2007, 2006

Soutěžní propozice

 • STARTOVNÉ 80 Kč
 • POČET MÍST 80


Pro závodníky bude připraveno zdarma
občerstvení.

Závodí se na rybníku „Velký“ dle platného rybářského řádu na
1 prut s 1 jednoháčkem. Délka prutu maximálně 7 metrů.
Zahájení krmení povoleno 5 minut před začátkem závodu.
Zákaz krmení kalíškováním. Při zdolávání velké ryby
nezbytně nutná pomoc povolena, jiná pomoc je zakázána.

Všechny ulovené ryby se po změření vrací zpět do vody.

Losování

Losování bude probíhat při uhrazení startovného
25. 5. 2024 místě konání od 7:00 do 8:45 hodin.
Přihlášky a informace + rezervace míst:

Oldřich Škranc tel. 605 217 435
olda.skranc@tiscali.cz

Hodnocení

Hodnotí se každá ulovená ryba: 1 cm = 1 bod
Kapr, jeseter,amur,sumec,lín: 1 cm = 2 body

Pořadí v jednotlivých kategoriích se stanoví součtem pořadí
závodníka z obou poločasů. Závodník bez úlovku dostane
pořadí rovnající se počtu závodníků v dané kategorii. Nejlepší
umístění má závodník s nejnižším součtem pořadí.
Celkové pořadí se stanoví součtem pořadí závodníka z obou
poločasů bez rozlišení kategorií. Závodník bez úlovku dostane
pořadí rovnající se počtu závodníků. Nejlepší umístění má
závodník s nejnižším součtem pořadí.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- celkový počet bodů
- počet ulovených kaprů, jeseterů, amurů, sumců, línů

Vyhodnocení
- dle kategorií
- celkový vítěz bez ohledu na kategorie

Pro všechny účastníky jsou připraveny hodnotné ceny,
celkový vítěz vyhrává prut + rybářské vybavení .

Diskvalifikace

Při lovu zakázaným způsobem a jiném závažném porušení
závodního řádu nebo zásad sportovního chování bude
závodník po prvním napomenutí diskvalifikován (např.
napichování nástrahy, krmení, nahazovaní a jiná pomoc
jakékoliv osoby).

Protesty

Protesty je možno podat písemně hlavnímu rozhodčímu
nejpozději 30 minut po ukončení závodu. Za protest se vybírá
vklad 100,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch
pořadatele.

Media