Mobil na udici III 2014

 

MO ČRS Hradec Králové
Dům dětí a mládeže Hradec Králové
s podporou města Hradec Králové
pořádají
VELKÉ DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MOBIL NA UDICI
2014
sobota 26.dubna 2014
AREÁL MO ČRS
HRADEC KRÁLOVÉ
PŘÍMSKÁ 364 - MALŠOVICE

Časový rozvrh závodu

Prezence: 7:00 hod. - 8:30 hod.
I. poločas: 9:00 hod. - 11:00 hod.
Přestávka: 11:00 hod. - 12:00 hod.
II. poločas: 12:00 hod. - 14:00 hod.
Vyhodnocení: 15:00 hod.

hlavní cena – mobilní telefon

Organizační pokyny

Soutěží se ve třech kategoriích
I. kategorie - rok narození 2003 a mladší
II. kategorie - nar. 2002, 2001, 2000, 1999
III. kategorie - nar. 1998, 1997, 1996

Soutěžní propozice

STARTOVNÉ: 50 Kč
POČET MÍST: 80

Závodí se na rybníku „Velký“ dle platného rybářského řádu na 1 prut s 1 jednoháčkem. Zahájení krmení povoleno 5 minut před začátkem závodu. Vzhledem k tomu, že v obsádce jsou i kapři 6 – 11 kg, minimální průměr vlasce je 0,20 mm, háček je bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Při zdolávání velké ryby nezbytně nutná pomoc povolena.
Všechny ulovené ryby se po změření vrací zpět do vody.

Losování

Losování bude probíhat při uhrazení startovného v sobotu 26.4.2014 v místě konání od 700 do 830 hodin.

Přihlášky a informace + rezervace míst

Oldřich Škranc

Mob.: +420 605 217 435
e-mail: olda.skranc@tiscali.cz

Hodnocení

Hodnotí se každá ulovená ryba: 1 cm = 1 bod
Kapr, jeseter: 1 cm = 2 body

V případě rovnosti bodů rozhoduje

  • celkový počet ulovených ryb
  • počet ulovených kaprů a jeseterů

Vyhodnocení

  • dle kategorií
  • celkový vítěz bez ohledu na kategorie

Pro všechny účastníky jsou připraveny hodnotné ceny,
celkový vítěz vyhrává mobilní telefon.

Pro závodníky bude připraveno zdarma občerstvení

Diskvalifikace

Při lovu zakázaným způsobem a jiném závažném porušení závodního řádu nebo zásad sportovního chování může být závodník diskvalifikován.

Protesty

Protesty je možno podat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději 30 minut po ukončení závodu. Za protest se vybírá vklad 100,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.